ISO 14001 nivoo ympäristöasiat osaksi johtamista ja suunnittelua

UUTTA! Pro Laadunhallinnan laaja versio Tutustu laadunhallintatyökaluun

Yleistä ISO 14001 -standardista

ISO 14001 -standardi on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmän rakentamisen ja kehittämisen malli. Se nivoo ympäristöasiat osaksi strategista suunnittelua ja korostaa johdon roolia ympäristönsuojelun parantamisessa.

Käytännössä ISO 14001 auttaa organisaatiota parantamaan ympäristönsuojelun tasoa ja osoittamaan ympäristöasioiden hyvää hoitoa.

Standardi on joustava, ja sitä voidaan soveltaa minkä tyyppiseen ja kokoiseen organisaatioon tahansa yksityisellä ja julkisella sektorilla. ISO 14001 on rakenteeltaan samanlainen kuin useat muut johtamisjärjestelmän standardit, esimerkiksi laadunhallinnan ISO 9001, mikä helpottaa standardien rinnakkaista käyttöä.

Ympäristöjärjestelmästä on runsaasti hyötyjä. Standardi paitsi yhdistää ympäristöasiat osaksi johtamista ja toiminnan suunnittelua, se myös edistää henkilöstön ympäristötietoisuutta ja osallistumista.

ISO 14001 lisää kustannustehokkuutta esimerkiksi vähentämällä jätemääriä ja parantamalla raaka-aineiden ja energian käyttöä sekä varmistaa, että ympäristölainsäädäntöä noudatetaan ja muutoksia ennakoidaan. Ympäristöasiat otetaan huomioon tuote- ja palveluketjujen eri vaiheissa. Ympäristöriskien hallinta paranee.

Hallintajärjestelmä on myös tapa osoittaa sidosryhmille, esimerkiksi asiakkaille, viranomaisille tai rahoittajille, että organisaatio kantaa vastuuta ympäristöasioiden hoidossa. ISO 14001 tukee organisaation viestintää, yrityskuvan rakentamista ja markkinointia ja tarjoaa mahdollisuuden osoittaa vaatimustenmukaisuuden auditoinnilla.

Organisaation rooli ympäristöjärjestelmässä:

 • Sitoutuu ympäristönsuojelun tasonsa jatkuvaan parantamiseen.
 • Tunnistaa tuotteidensa, toimintojensa ja palveluidensa ympäristövaikutukset.
 • Selvittää lakisääteiset velvoitteensa ja huolehtii niiden täyttämisestä.
 • Asettaa ympäristötavoitteet ja seuraa niiden toteutumista.
 • Varaa resurssit.
 • Ylläpitää henkilöstön osaamista.
 • Ohjaa prosesseja ja toimintoja.
 • Varautuu ympäristöriskeihin ja onnettomuustilanteisiin.
 • Tarkkailee ja seuraa ympäristövaikutuksia.
 • Ennaltaehkäisee ympäristövahinkoja ja estää niiden toistumisen.
 • Ylläpitää hyviä ympäristökäytäntöjä.
 • Arvioi toimintansa tuloksia ja parantaa toimintaansa.

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ISO 14001 on toiseksi käytetyin standardi laadunhallinnan ISO 9001:n jälkeen. ISO 14001:n suosio on kasvanut eniten, ja vuonna 2015 sen mukaisia sertifikaatteja oli maailmalla lähes 320 000, Suomessa niitä oli 1500.

Lähde: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry.

Mitä on hyvä huomioida ympäristöjärjestelmän rakentamisessa?

Ennen kuin aloitat ympäristöjärjestelmän rakentamisen yrityksessäsi, on hyvä huomioida seuraavat asiat:

1. Onko yritys sitoutunut parantamaan ympäristönsuojelun tasoaan?

ISO 14001 -standardin tarkoitus on auttaa yrityksiä parantamaan ympäristöasioiden johtamista ja ympäristönsuojelun tasoaan. ISO 14001 -sertifikaattia ei siis voi hankkia pelkästään siksi, että yritys täyttäisi esimerkiksi asiakkaan vaatimuksen sertifioinnista. Yrityksellä täytyy oikeasti olla halu ja valmius parantaa ympäristönsuojelun tasoaan. Ympäristöpolitiikassa yritys kertoo, mitä ympäristöasiat yritykselle merkitsevät ja että yritys on sitoutunut ympäristönsuojeluun.

2. Me emme välttämättä tee samoja asioita kuin naapuri.

Ympäristöjärjestelmä on jokaisella yrityksellä erilainen ja siksipä oma yritys ei välttämättä tee samoja asioita kuin naapuriyritys. Jos esimerkiksi teollisuusyritys tehostaa materiaalien käyttöä tai kemikaalien hallintaa, saattaa naapurin palveluyritys panostaa työmatkaliikenteeseen ja toimiston energiankulutukseen. Jätteiden lajittelu taas voi olla kehityksen kohteena molemmissa yrityksissä. Ympäristövaikutusten arvioinnilla selviää, mitkä ovat oman yrityksesi merkittävimmät ympäristönäkökohdat, joihin toimenpiteet kohdistetaan.

3. Onko yrityksen johto valmis tekemään töitä? 

ISO 14001 edellyttää johdon sitoutumista ympäristöasioiden parantamiseen. Sitoutuminen ei tarkoita sitä, että johto nimeää ympäristöpäällikön ja antaa tälle tehtäväksi ympäristöjärjestelmän rakentamisen ja ylläpidon. Ympäristöasioiden tulee näkyä myös ylimmän johdon työpöydällä. 

4. Ovatko yrityksemme johtamiskäytännöt kunnossa? 

Ympäristöjärjestelmä tarkoittaa mm. tavoitteellista tekemistä, toimenpiteiden seurantaa, mittarointia ja raportointia ja päätösten tekemistä faktojen pohjalta. Jos yrityksen johtamiskäytännöt eivät tue järjestelmällistä ja tavoitteellista johtamista, tarkoittaa ympäristöjärjestelmä myös muutoksia johtamiskäytäntöihin. Mutta ei hätää: vaikka ISO 14001 onkin ympäristöjohtamisjärjestelmä, tarjoaa se hyvät eväät myös yrityksen muun johtamisjärjestelmän kehittämiselle. Parhaassa tapauksessa ympäristöasioiden johtamisen myötä yrityksen muukin johtaminen paranee.

5. Onko yrityksessämme riittävästi osaamista?

Jotta pystyy rakentamaan ISO 14001 -standardin vaatimukset täyttävän järjestelmän, täytyy tietenkin tuntea standardi ja ymmärtää myös, mitä vaatimukset tarkoittavat käytännössä omassa yrityksessä. Pro Laadunhallinta tarjoaa hyviä vinkkejä ja neuvoja ISO 14001:n vaatimukset täyttävän järjestelmä rakentamiseen. Halutessasi voit myös hankkia asiantuntijan auttamaan vaatimusten tulkinnassa ja järjestelmän rakentamisessa.

 


 

ISO 14001 -standardi tutuksi!

Tilaa asiantuntijaltamme yrityksellesi räätälöity koulutus ISO 14001 -standardista ja sen hyödyistä yrityksellesi.

 • Haluatko tietää, kuinka lähellä yrityksesi tämänhetkinen toiminta on jo ISO 14001 -standardin vaatimuksia? Tilaa samalla GAP-analyysi!

https://www.responsia.fi/ota-yhteytta/

 


 

Perusasiat kalvosarjana

Olemme koostaneet ytimekkään kalvosarjan, jossa käydään lyhyesti läpi standardeihin liittyvät ydinasiat. Lataa pdf-muotoinen kalvosarja allaolevasta linkistä.

Lataa kalvosarja (pdf)

Perusasiat videona

Voit myös katsoa perustietopaketin videomuodossa.

Pro Laadunhallinnan esittely

Katso alta Pro Laadunhallinnan yleisesittely videomuodossa tai lataa se pdf-muodossa.

Pro Riskienhallinnan esittely

Pro Laadunhallinnan tueksi olemme kehittäneet riskien arviointiin keskittyvän Pro Riskienhallinta -palvelun. Katso sen esittelyvideo alta tai lataa esittely pdf-muodossa tästä.

Pro Laadunhallinnan logo

Pro Laadunhallinta on nykyaikainen pilvipalvelu, jolla voi hallinnoida monipuolisesti erilaisia laatujärjestelmiä samalla työkalulla

Pyydä henkilökohtainen esittely - ei velvoita mihinkään!

Lisenssityyppi 1–9 henkilöä 10–29 henkilöä 30–49 henkilöä 50–99 henkilöä
Perus 199 € / vuosi (1–9 henkilöä) 299 € / vuosi (10–29 henkilöä) 499 € / vuosi (30–49 henkilöä) 699 € / vuosi (50–99 henkilöä)
Laaja 299 € / vuosi (1–9 henkilöä) 499 € / vuosi (10–29 henkilöä) 699 € / vuosi (30–49 henkilöä) 999 € / vuosi (50–99 henkilöä)

Pyydä esittely

Mahdollisuus hallinnoida useita standardeja/järjestelmiä

Palvelumme avulla voitte ylläpitää samalla hinnalla useita eri järjestelmiä tai niiden kombinaatioita.

Tämän hetkinen Pro Laadunhallinnan perusversio tukee seuraavia standardeja:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO/IEC 27001:2017
 • ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015

Pro Laadunhallinnan perusversion ominaisuuksia

 • Käyttäjätunnusten ja -oikeuksien sekä yksiköiden luonti ja hallinnointi
 • Edellä lueteltujen standardien mukaisten järjestelmien luonti ja ylläpito
 • Palvelun oma opastava versio ISO 9001- sekä ISO 9001 + ISO 14001 -standardeista
 • Materiaali on aina yhdessä paikassa kotimaisella palvelimella – ja ajan tasalla
 • Dokumentaatio on mahdollista tulostaa myös PDF-formaatissa
 • Mahdollisuus hyödyntää muiden Pro-palveluiden valmista materiaalia linkkeinä tai liitteinä
 • Vanhoja käyttökelpoisia dokumentteja (esim. prosessikaaviota) mahdollista ladata liitetiedostoina palvelimelle/järjestelmään
 • Kaikille palveluille yhteinen koulutusrekisteri on reaaliaikaisesti käytössä

Helposti laajennettavissa poikkeamien hallinnointiin ja riskien arviointiin niiden omilla palveluilla.

Laajan version uudet lomakkeet / työkalut:

 • Auditointisuunnitelma
 • Auditointiraportti
 • Johtoryhmän kokouksen pöytäkirja
 • Johtamisen vuosikello
 • Johdon katselmuspöytäkirja
 • Laatupolitiikka
 • Laatutavoite
 • Organisaation strategia
 • Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet
 • Organisaatiokaavio
 • Projektisuunnitelma
 • Työohje
 • Toimintaohje
 • Tarjouspyyntö
 • Tarjous
 • Tilaus
 • Tilausvahvistus
 • Työntekijän vaitiolo-/salassapitosopimus / NDA
 • Sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen

Tulemme tekemään jatkossakin uusia lomakkeita asiakaspalautteen pohjalta.

 

Palvelua toteuttamassa